Mega Computer Engineering
Prijavi se | Početna | English


 Lokalna samouprava
 Pravosuđe
 Privreda
 Više institucija
Detaljnije
Hermes

Integralni informacioni sistem lokalnih uprava

Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstveni integrisani informacioni sistem lokalne uprave i na taj način je organizovan prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem je potpuno multijezičan. Trenutno postoji podrška za srpski jezik u latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Osnovni principi tokom razvoja "HERMES-a" su bili poboljšanje komunikacije i pristupu informacijama između građana i lokalne uprave, jednostavnost i fleksibilnost u radu i jedinstvenost podataka u sistemu. Projektovanje sistema je vođeno sa oslanjanjem na nekoliko smernica:

fleksibilnost sistema - informacioni sistem je prilagodljiv veličini lokalne uprave i broju odeljenja ili entiteta koji ga koriste
modularnost sistema - informacioni sistem je koncipiran kao niz nadogradivih modula
jedinstvenost podataka - u potpunosti je oslonjen na jedinstveni registar lica i pravnih lica i na bazu predmeta lokalne uprave

Oslanjanjem na jedinstveni registar lica i registar pravnih lica upravo smo postigli orijentaciju informacionog sistema prema građanima i pravnim licima, a ne prema određenom odeljenju ili entitetu.

Svi podaci su jedinstveni u sistemu i jednom unešeni se kasnije koriste ili dopunjuju prema potrebi. Na primer, jednom unešeni podaci o građaninu se kasnije koriste prilikom podnošenja raznih zahteva, dakle prostim pretraživanjem registra lica se povlače svi relevantni podaci o građaninu (prezime, ime, ime oca, ime majke, pol, JMBG, adresa, telefon itd...). Sistem je moguće obogatiti i modulima za komunikaciju sa građanima, kao što su SMS i e-mail servis, web portal, info kiosk.


Tehnička specifikacija:
application server: Windows Server 2000+, IIS, ASP.NET
database server: MS SQL Server 2000+ Standard Edition
client: MS Internet Explorer 6.0+  •  Moduli Hermes


  • Početna - Proizvodi - Reference - Partneri - Download - Posao - Novosti - Kontakt
    Copyright © Mega