Mega Computer Engineering
Prijavi se | Početna | English


 Lokalna samouprava
 Pravosuđe
 Privreda
 Više institucija
E JUSTICE

E-Justice je efektivniji metod rada pravosudnih institucija, uz upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija. Pravosudnim organima omogućen je pristup pravnim datotekama i registrima, a građanima je omogućen brži pristup informacijama. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najrasprostanjeniji informacioni sistem pravosudnih organa na prostoru bivše Jugoslavije.

Integralni informacioni sistem pravosudnih organa

IS Libra predstavlja jedinstveni integralni sistem namenjen radu pravosudnih organa. Pokriva sve aspekte poslovanja u okviru pravosudnih organa.U potpunosti je saglasan sa svim važećim propisima koji regulišu ovu oblast.  •  Libra detaljnije


  • Početna - Proizvodi - Reference - Partneri - Download - Posao - Novosti - Kontakt
    Copyright © Mega