GO Zvezdara

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive, Elektronska pošta, Finansijski moduli, Inspekcijski poslovi, Elektronska evidencija radnog vremena, Softver za ljudske resurse – kadovska evidencija. IS "Hermes" u opštini Zvezdara počeo je da se koristi 2004. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje. Referenti kroz inspekcijske module rešavaju predmete i i...
More

GO Zemun

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive, Elektronska pošta, Moj predmet - Uvid u status predmeta, Inspekcijski poslovi, Softver za ljudske resurse – kadovska evidencija, Sistem za prijavu komunalnih problema - Sistem 48. Informacioni sistem "Hermes" u Zemunu je postavljen je avgusta 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More

Grad Vranje

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, Matičarski poslovi. Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Vranju postavljen je u maju 2008. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More

Opština Veliko Gradište

Informacioni sistem Hermes Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, Matičarski poslovi, Komunikacioni modul, Inspekcijski poslovi Komunalni i građevinski poslovi, Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija, Imovinsko pravni poslovi Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Velikom Gradištu postavljen je krajem 2008 godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...
More