Hermes

Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave u regionu -  IS „Hermes“.

Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstven integralni informacioni sistem i upravo na taj način je i organizovan, prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem u potpunosti prati proces poslovanja jedne lokalne uprave.

Integralni informacioni sistem lokalnih uprava

Osnovni principi tokom razvoja IS "HERMES" su bili poboljšanje komunikacije i pristupu informacijama između građana i lokalne uprave, jednostavnost i fleksibilnost u radu i jedinstvenost podataka u sistemu. Projektovanje sistema je vođeno sa oslanjanjem na nekoliko smernica:

  • fleksibilnost sistema - informacioni sistem je prilagodljiv veličini lokalne uprave i broju odeljenja ili entiteta koji ga koriste,
  • modularnost sistema - informacioni sistem je koncipiran kao niz nadogradivih modula,
  • jedinstvenost podataka - u potpunosti je oslonjen na jedinstven registar lica i na bazu predmeta lokalne uprave,
  • multijezičnost – korisniku se ostavlja mogućnost izbora jezika i pisma (ćirilično, latinično),
  • „user friendly“ – sistem u potpunosti prilagođen korisniku i poslovnom procesu koji obavlja.

Oslanjanjem na jedinstven registar lica postiže se orijentacija informacionog sistema prema građanima, ubrzava se proces unošenja podataka, a smanjuje mogućnost greške i dupliranja podataka.

Automatsko generisanje izveštaja kroz IS Hermes predstavlja značajnu uštedu vremena za službenike pri čemu je kvalitet informacija dobijenih na ovaj način znatno bolji.

Sistem je moguće obogatiti i modulima za komunikaciju sa građanima, kao što su SMS i e-mail servis, web portal, info kiosk.

Tehničke specifikacije:

Application server:
Windows Server 2000+,
IIS,
ASP.NET,
Lucee

Database server:
MS SQL Server 2000+ Standard Edition

Clients:
MS Internet Explorer 6.0+
Google Chrome

HERMES Moduli: