Održavanje

Online servisi za korisnike naših usluga 1. Kako da postanem korisnik online servisa ? Korisnici servisa su ovlaštena lica koja predstavljaju jednog ili više klijenata u razmeni informacija o stanju aplikacija kod konkretnog klijenta. Ovde se misli prvenstvano na zahteve za izmenama i doradama finkcionalnosti, prijavljivanje raznih grešaka, zahtevi za dodatnim instrukcijama, administrativni poslovi, poslovi prodaje itd. Da bi ste postali korisnik morate ispuniti uslov da ste ovlašteni u određeno...
More