Mega Payline – Sistem lojalnosti klijenata

Mega Payline je sistem namenjen trgovinskim objektima (i lancima trgovina) koji na moderan i savremen način žele da svoje postojeće kupce nagrade za njihovu lojalnost, ali i da povećaju mrežu poslovanja, uključujući u nju i potencijalne klijente.

Zadržati kupca prioritet je svake perspektivne kompanije. Na današnjem tržištu konkurencija je oštra i nikada kvalitetnija. Zbog toga odanost igra izuzetno bitnu ulogu. Veoma je bitno da postojeće kupce učinimo zadovoljnim, da ih kao takve vežemo za trgovinu jer time osiguravamo profitabilnost poslovanja. Veoma je važan osećaj zadovoljstva koji su kupci poneli izlaskom iz Vaše trgovine, a koji ih privlači da se opet vrate.

Payline sistem je sistem koji kupcima u trgovinskim objektima omogućava: plaćanje robe na odloženo plaćanje i/ili korišćenje bonus popusta. Plaćanje robe na odloženo plaćanje zahteva da kupac u trgovini kao pokriće svom trgovcu predaje ček na određen iznos (ili keš novac). Kupci mogu biti fizička i pravna lica, a robu mogu plaćati odloženo i avansno. Nakon što trgovac evidentira prijem čeka, kupcu izdaje personalizovanu magnetnu karticu koja u sebi ima podatak o evidentiranom novčanom iznosu. Nakon kupovine robe na prodajnom mestu i izdavanja fiskalnog računa, za potrebe plaćanja se koriste magnetne kartice. Provlačenjem magnetne kartice kroz mPOS terminal i unošenjem broja fiskalnog računa i salda plaćene robe, na transakcionom centru se evidentiraju transakcije i reguliše stanje na računu klijenta u realnom vremenu. Na ovaj način se kupovina robe obavlja lično i bezgotovinski, a svaka transakcija se može odmah videti i ispratiti u posebnim opcijama sistema (aplikacije). Nakon svake transakcije mPOS terminal štampa slip kao potvrdu uspešnosti transakcije.

FUNKCIONALNOSTI PAYLINE SISTEMA

 • Komunikacija sa MPOS terminalima i obavljanje transakcija u realnom vremenu
 • Bogat sistem izveštavanja za kompanije
 • Izveštavanje za krajnje korisnike magnetnih kartica
 • Jednostavna administracija klijenata, terminala i kartica
 • Nadzor i kontrola rada sistema
 • Obaveštavanja korisnika o stanju računa na zahtev - putem SMS-a ili web aplikacije

KOME JE NAMENJEN PAYLINE SYSTEM?

Trgovci koji u svojim objektima žele da stvore prisniju, bolje organizovanu i kvalitetniju saradnju sa svojim kupcima, odlučuju se za Payline sistem. Benefiti korišćenja za kupce jesu mogućnost odloženog plaćanja, korišćenje poklon bonusa, ali i ulaska u minus. Minus stanje ili bonus na računu kupca trgovac određuje za određene kupce koje za želi da nagradi i to u iznosu koji on se definiše na Payline sistemu. Nakon prekoračenja dozvoljenog minusa ili iznosa koji ima pokriće na kartici, sistem neće moći da izvrši transakciju. To znači da je mogućnost potrošnje veće od dozvoljene nemoguća, čime je trgovac savršeno zaštićen. Pored izveštaja koje trgovine mogu da koriste, svaki kupac slanjem sms poruke može u svakom momentu saznati stanje na svojoj Payline kartici. Uvid u stanje na računu se može izvršiti i pristupom internet aplikaciji Payline sistema.

KAKO SISTEM FUNKCIONIŠE?

Sistem čini mobilni POS (mPOS) terminal, nalik platnim terminalima, koji inicira transakcije. Provlačenjem platne kartice kroz ovaj terminal sa prodajnog mesta se, preko GPRS mreže do transakcionog centra šalje zahteve za transakciju, obrađuje zahteve i vraća rezultat obrade. mPOS terminali u sebi imaju SIM karticu, preko koje se podaci šalju do transakcionog centra. Transakcioni centar obrađuje transakcije u realnom vremenu, bez kašnjenja u njihovom slanju i obradi. Osnovne operacije koje mogu da se izvrše na mPOS terminalima jesu provera stanja računa, zaduživanje – prilikom kupovine robe, storniranje i dopuna na računu, a dodatno postoji i niz funkcija za administritanje kao i mogućnost štampanja izveštaja o izvršenim transakcijama, pregled stanja računa korisnika u realnom vremenu.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA PAYLINE SISTEMA

 • Povećanje prometa
 • Vezivanje kupca za trgovinu
 • Kompletna evidencija potrošača
 • Davanje robe na odloženo plaćanje
 • Kompletan pregled preko interneta
 • Uvid u stanje preko SMS-a (za kupca)
 • User friendly interface