Održavanje

Online servisi za korisnike naših usluga

1. Kako da postanem korisnik online servisa ?

Korisnici servisa su ovlaštena lica koja predstavljaju jednog ili više klijenata u razmeni informacija o stanju aplikacija kod konkretnog klijenta. Ovde se misli prvenstvano na zahteve za izmenama i doradama finkcionalnosti, prijavljivanje raznih grešaka, zahtevi za dodatnim instrukcijama, administrativni poslovi, poslovi prodaje itd. Da bi ste postali korisnik morate ispuniti uslov da ste ovlašteni u određenom preduzeću ili ustanovi za zvaničnu komunikaciju sa Mega Computer Engineering. Procedura registracije je takva da nakon popunjenog obrasca za prijavu, mi proveravamo vaš zahtev i javljamo vam putem e-maila da je vas nalog aktiviran.

2. Šta mi omogućava korišćenje ovih servisa ?

Upotreba online servisa je obavezan način komunikacije. Upotreba ovih servisa formalizuje našu komunikaciju i samim tim kvalitativno je podiže na viši nivo. Putem online servisa možete nam se obratiti 24 sata dnevno. Svaki Vaš zahtev se evidentira i dobija identifikacioni broj po kome možete pratiti status zahteva i vršiti konverzaciju po konkretnoim zahtevu sa našim službenicima. Na jednom mestu imate sve vaše zahteve sa mogućnost da ih pretražujete, modifikujete itd. Sastavni deo vašeg zahteva može biti bilo koji dokument koji priložite uz konkretan zahtev.