Naplata potraživanja ANP

Zbog loše platne discipline mnoga preduzeća susreću se sa rizikom nenaplaćenih dugovanja što im dovodi do pojave problema likvidnosti i loših poslovnih rezultata. Sve više je slučajeva da preduzeća ustupaju na rešavanje ovakve predmete agencijama za naplatu potraživanja. Radi bolje i uspešnije realizacije naplate agencije trebaju iskoristiti IT tehnologije koje im pružaju unapređenje, planiranje, praćenje i rešavanje predmeta sa ciljem postizanja maksimalnih rezultata. ANP web aplikacija pok...
More