Javni beležnici

AVP Fides

IS za vođenje predmeta javnih beležnika (AVP Fides) namenjen je kancelarijama notara koji žele da svoje poslovanje učine što efikasnijim, a pre svega eliminišući dupliranje poslova i generisanje dodatnih troškova. Sistem je razvijen kao web aplikacija koja pokriva sve radnje javnih beležnika od prijema stranke, preko izvršavanja svih javnobeležničkih usluga, do izrade javnobeležničkih knjiga potrebnih za rad kancelarije. Kao i kod AVPPI sistema, korisnici ne moraju biti ograničeni na pristup aplikaciji samo iz kancelarije, jer web arhitektura aplikacije omogućava pristup sa svih računara povezanih na internet, uz poštovanje svih sigurnosnih protokola.

Serverske platforme:
Mircosoft Windows Server 2003, 2008
Linux Open SUSE 10.3

RDBMS Serveri:
PostgreSQL

Web serveri:
Microsoft Internet Information Server 6, 7
Apache 2.0+

Web aplikativni serveri:
Microsoft ASP .NET
Lucee

Klijentska platforma:
Microsoft Windows XP SP 2, Windows Vista, Win7
Internet Explorerom 6.0+
Mozilla Firefox 3+
Chrome