Hermes

Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave u regionu -  IS „Hermes“. Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstven integralni informacioni sistem i upravo na taj način je i organizovan, prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem u potpunosti prati proces poslovanja jedne lokalne uprave. 1 2 ...
More