Hermes

Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave u regionu -  IS „Hermes“.Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstven integralni informacioni sistem i upravo na taj način je i organizovan, prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem u potpunosti prati proces poslovanja jedne lokalne uprave. Integralni informacioni sistem lokalnih uprava Osnovni principi tokom razvoja IS "HERMES" su bili poboljšanje komunikacije i pristup...
More