Javni izvršitelji

Informacioni sistem za automatizovano vođenje predmeta privatnih izvršitelja AVPPI


Privatni izvršitelji, kao novo uvedena pravosudna profesija, za kratak period, pokazala se kao vrlo efikasna u sprovođenju izvršenja. Iz tog razloga sve se više poverilaca( komunalnih preduzeća, banaka I dr,) njima obraća, kako bi se brže i bolje rešili njihovi sporovi. Izrada aplikacije koja će izvršiteljima u mnogome olakšati poslovanje, ubrzati rešavanje postupnih radnji i uštedeti vreme bila je izazov za nas. Naše rešenje – Aplikacija za automatizovano vođenje predmeta privatnih izvršitelja AVPPI omogućava sprovođenje svih radnji jedne izvršiteljske kancelarije, od momenta zavođenja predmeta, preko sprovođenja izvršnih postupaka, do okončanja postupka i izrade izveštaja o radu izvršiteljske kancelarije.
Da bi određena radnja došla do faze izvršenja, potrebno je pristigle predmete zavesti kroz aplikaciju. Postoje dva načina unosa: ručni unos predmeta koji su dostavljeni izvršitelju u papirnom obliku i unos podataka elektronskim putem (automatizovano unošenje baze). Svi podaci su obezbeđeni i zaštićeni u sistemu, svaka promena na predmetu čuva se u bazi podataka i može se ispratiti, tako da mogućnost manipulacije dokumentima je skoro nemoguća. Postoji mogućnost da svaki pristigli dokument u kancelariju skenirate i priložite uz predmet i na ovaj način kreirati jedinstvenu arhivsku bazu predmeta. Nakon zavođenja predmeta rešenje omogućava da sve unete podatke možete dalje koristiti za generisanje obrazaca u procesu izvršenja. Uporedo sa unosom podataka u sistem vrši se automatizovan obračun troškova i nagrade privatnog izvršitelja na osnovu Pravilnika o tarifi i nagradama troškova za rad izvršitelja. Takođe, obračun kamete u momentu plaćanja duga od strane dužnika je automatizovan.
Ono što je trenutno jedna od bitnih stavki u radu izvršitelja jeste izrada raznovrsnih izveštaja o radu kancelarije, do kojih dolazite samo jednim klikom. Izveštaje smo podelili u grupe i to na osnovne izveštaje (propisane i prilagođene formatu koji je odredilo Ministarstvo Pravde), izveštaje o radu izvršitelja(pruža uvid u finansijsko poslovanje) i izveštaje o radu korisnika. Ono što smo obezbedili izvršiteljskim kancelarijama, kako bi uštedeli na vremenu i greške sveli na minimum, jeste mogućnost povezivanja sa ostalim registrima (APR. MUP, katastar...)Naše rešenje je urađeno u web tehnologiji što znači da niste ograničeni na rad iz kancelarije, već možete pritupiti rešenju sa svih računara povezanih na internet, uz poštovanje svih sigurnosnih protokola, bilo gde da se nalazite.
Pored više od 90 kancelarija Privatnih izvršitelja na teritoriji Republike Srbije koristi naše rešenje, a od početka 2014. godine, rešenje smo prilagodili Zakonskim odredbama Republike Crne Gore i sa Javnim izvršiteljima na toj teritoriji, takođe, sklopili ugovornu saradnju.
 

Preuzmite sadržaj

 

Korisničko uputstvo

Ovde možete skinuti najnoviju verziju Korisničkog uputstva u .doc formatu KORISNICKO_UPUTSTVO_AVPPI
 

Fajlovi potrebni za skeniranje

Ovde možete skinuti fajl Uputstvo za instalaciju programa za skeniranje Uputstvo za instalaciju programa potrebnih za upotrebu skenera AVPPI

Ovde možete skinuti fajl skeniranje.rar  skeniranje

Ovde možete skinuti fajl twain.zip TWAIN

Serverske platforme:
Mircosoft Windows Server 2003, 2008
Linux Open SUSE 10.3

RDBMS Serveri:
PostgreSQL

Web serveri:
Microsoft Internet Information Server 6, 7
Apache 2.0+

Web aplikativni serveri:
Microsoft ASP .NET
Lucee

Klijentska platforma:
Microsoft Windows XP SP 2, Windows Vista, Win7
Internet Explorerom 6.0+
Mozilla Firefox 3+
Chrome