Sistem 48

Integralni IS koji objedinjuje rad svih javnih preduzeća i opštine, čiji je zajednički cilj - rešavanje problema građana. Ovaj sistem predstavlja osnovu za elektronski grad i objedinjavanje svih poslovnih procesa u okviru jednog grada. Zahtevi za rešavanje problema mogu se uputiti telefonskim pozivom (uz mogućnost korišćenja govornog automata), dolaskom na šalter, putem SMS-a, ili putem interneta preko WEB portala ili e-maila, a istim putem se mogu dobiti i informacije o toku rešavanja pr...
More