Javni beležnici

AVP Fides IS za vođenje predmeta javnih beležnika (AVP Fides) namenjen je kancelarijama notara koji žele da svoje poslovanje učine što efikasnijim, a pre svega eliminišući dupliranje poslova i generisanje dodatnih troškova. Sistem je razvijen kao web aplikacija koja pokriva sve radnje javnih beležnika od prijema stranke, preko izvršavanja svih javnobeležničkih usluga, do izrade javnobeležničkih knjiga potrebnih za rad kancelarije. Kao i kod AVPPI sistema, korisnici ne moraju biti ograničeni na...
More