Libra

E-Justice je efektivniji metod rada pravosudnih institucija, uz upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija. Pravosudnim organima omogućen je pristup pravnim datotekama i registrima, a građanima je omogućen brži pristup informacijama. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najrasprostanjeniji informacioni sistem pravosudnih organa na prostoru bivše Jugoslavije. Serverske platforme: Mircosoft Windows Server 2003, 2008 Linux Open SUSE 10.3 RDBMS Serveri: Microsoft SQL Server 2...
More