Partners

Mi smo kompanija koja je izuzetno naklonjena timskom radu, a samim time, svesni da nemamo kapacitete da pokrijemo baš svu problematiku sa kojom se susrećemo kod korisnika, spremni smo na saradnju sa svima koji mogu pomoći da lakše ostvarimo naš osnovni cilj: da krajnji korisnik ima što jednostavnije i kompletno pokriveno rešenje. U tu svrhu sarađujemo sa nizom pojedinaca, firmi i institucija, a ovde smo izdvojili nama najznačajnije.

ČIKOM Informatički inžinjering, Podgorica (www.cikom.com)
Čikom je sa svojom “ćerka – firmom” IT Advanced Services doo (ITAS) (www.itas.co.me), 2006 godine postao Megin regionalni partner za područje Republike Crne Gore. To partnerstvo podrazumeva distribuciju meginih softverskih rešenja na teritoriji Republike Crne Gore i pružanje usluga implementacije, održavanja i korisničke podrške.

AlfaSoft, Ruma (www.alfasoft.rs)
Alfasoft je naš regionalni partner za šire područje Srema, sa tendencijom širenja. Partnerstvo sa preduzećem AlfaSoft podrazumeva distribuciju meginih softverskih rešenja u navedenom regionu i pružanje usluga implementacije, održavanja i korisničke podrške.

Sa svim našim partnerima planiramo niz zajedničkih projekata i dugogodišnju saradnju.
Aleksandar Popovic, tehnički i marketinški direktor