Nacionalna služba za zapošljavanje, implementiran sistem eFakture workflow

Nacionalna služba za zapošljavanje, implementiran sistem eFakture workflow
U septembru mesecu 2022. godine implementiran je sistem za obradu elektronskih faktura (eFakture WorkFlow) u Nacionaloj službi za zapošljavanje. Sistem je integrisan sa elektronskom pisarnicom i NAV ERP sistemom. Omogućava komunikaciju sa SEF portalom u delu ulaznih računa, njihovu obradu kroz više nivoa odobravanja, prosleđivanje na plaćanje i koristi se iz direkcije NSZ i svih filijala u Republi...
More