Sistem elektronske pisarnice u Gradu Loznica

Sistem elektronske pisarnice u Gradu Loznica
U decembru mesecu 2020. godine je Grad Loznica pustio u rad sistem elektronske pisarnice, sa digitalizacijom i praćenjem postupanja po predmetima. Na ovaj način gradska uprava uvodi neophodne promene u svoje poslovanje u cilju podizanja efikasnosti rada i povećanja transperentnosti, ali i usklađivanja sa novom Uredbom o kancelarijskom poslovanju.
More

Aplikacija za potrebe sektora za sport u Ministarstvu omladine i sporta

Aplikacija za potrebe sektora za sport u Ministarstvu omladine i sporta
U Ministarstvu omladine i sporta je sredinom 2020. godine implementirana aplikacija za potrebe sektora za sport. Softversko rešenje omogućava kompletne poslovne procese prijave i obrade predloga redovnih godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta nadležnih nacionalnih sportskih saveza, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije...
More

Aplikacija ENIC/NARIC Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Aplikacija ENIC/NARIC Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
U decembru mesecu 2018. godine je implementirana aplikacija Centra ENIC/NARIC Srbija (Centra za priznavanje inostranih javnih isprava), jedinice Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svrha ovog sistema je elektronsko prijavljivanje kandidata za proceduru profesionalnog priznavanja inostranih javnih isprava Centru putem elektronskog formu...
More

Lokalni registar izvora zagađivača u Gradu Leskovcu

Lokalni registar izvora zagađivača u Gradu Leskovcu
Početkom decembra meseca 2018. godine u Gradu Leskovcu je implementirana aplikacija Lokalni registar izvora zagađivanja grada. Softversko rešenje je skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađivanja medijuma životne sredine, odnosno, predstavlja registar svih ljudskih aktivnosti koje mogu da imaju negativan uticaj na kvalitet životne sredine na teritoriji grada. Lokalni registar ...
More

Dva nova softverska rešenja u Ministarstvu odbrane

Dva nova softverska rešenja u Ministarstvu odbrane
Kompanija Mega computer engineering je za potrebe Ministarstva odbrane – Vazduhoplovno medicinskog instituta izradila dva softverska rešenja: 1 – Specijalizovani softver za kabinet psihologije – automatizovano konvertovanje dela upitnika i testova letača u cilju testiranja istitanika, čuvanja podataka, kontrole testiranja, generisanja i sumiranja rezultata testiranja prema ključevima za odgovore s...
More

Seveso registar u Ministarstvu zaštite životne sredine

Seveso registar u Ministarstvu zaštite životne sredine
Za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine je izrađeno softversko rešenje – integralni Seveso registar. Informacioni sistem omogućava evidenciju obaveštenja sa popisom opasnih materija, evidenciju operatera i seveso kompleksa, evidenciju dostavljenih izveštaja o bezbednosti i planova zaštite od udesa, politiku prevencije velikog udesa i sistema upravljanja bezbednošću. Registar seveso komplek...
More