Opština Alibunar

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive
  • Matične knjige
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija 
  • Registri i šifarnici

Informacioni sistem Hermes u Opštinskoj upravi opštine Alibunar postavljen je sredinom 2007. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti na pisarnici i vode matične knjige.