GO Grocka

Informacioni sistem Hermes

  • Opsti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive,
  • Komunalni i gradjevinski poslovi,
  • Finansijskii moduli,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

IS "Hermes" u opštini Grocka počeo je da se koristi od januara 2007 Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje.