GO Lazarevac

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i elektronskom poštom,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

Informacioni sistem "Hermes" u gradskoj opštini Lazarevac postavljen je avgusta 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.