Grad Kruševac

Informacioni sistem HERMES

  • Opsti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, 
  • Maticarski poslovi, 
  • Komunalni i gradjevinski poslovi, 
  • Inspekciski poslovi, 
  • Imovinsko pravni poslovi, 
  • Društvene delatnosti, 
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija, 
  • Finansiski moduli, 
  • Poslovno upravljčki modul, 
  • Komunikacioni moduli

IS "Hermes" počeo je sa radom januara 2005. Od tada do danas uspešno se zavode predmeti, unose podaci u matičnim knjigama i izdaju izvodi, itd. Takodje, gradjanima je omogućeno da pomoću komunikacionih modula dolaze do potrebnih informacija.