Opština Bačka Topola

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi,
  • Birači i izbori,
  • Registri i šifarnici,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Komunikacioni moduli,
  • Finansijski moduli,
  • Javni prihodi.

Informacioni sistem Hermes postavljen je januara 2007. godine, kada su sa radom počeli pisarnica, matične knjige i birački spiskovi. Januara 2008. godine uspešno su sprovedeni izbori za predsednika Republike Srbije korišćenjem IS Hermes.