SO Bela Palanka

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Birači i izbori,
  • Registri i šifarnici,
  • Javno parvobranilaštvo

Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Beloj Palanci postavljen je u julu 2006. godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga, sprovode izbori...