Opština Dimitrovgrad

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi, 
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Dimitrovgradu postavljen je u junu 2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici i vodi evidencija matičnih knjiga.