Opština Kanjiža

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, 
  • Matičarski poslovi, 
  • Birači i izbori, 
  • Registri i šifarnici, 
  • Finanasiski moduli, 
  • Društvene delatnosti, 
  • Komunikacijski moduli

IS "Hermes" u opštini Kanjiža počeo je da se koristi od 21.11.2005. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.