Opština Kikinda

Informacioni sistem HERMES

 • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, 
 • Matičarski poslovi, 
 • Registri i šifarnici, 
 • Komunalni i gradjevinski poslovi, 
 • Inspekcijski poslovi, 
 • Imovinsko pravni poslovi, 
 • Društvene delatnosti, 
 • Radni odnosi, 
 • Poslovno upravljčki modul, 
 • Komunikacioni moduli, 
 • Finansijski moduli

IS "Hermes" počeo je sa radom 07.01.2005. Od tada do danas uspešno se zavode predmeti, unose podaci u matičnim knjigama i izdaju izvodi itd.Takodje, gradjanima je omogućeno da pomoću komunikacionih modula dolaze do potrebnih informacija.