Opština Kovačica

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, 
  • Matičarski poslovi, 
  • Registri i šifarnici, 
  • Komunalni i gradjevinski poslovi, 
  • Društvene delatnosti - porodiljski dodatak, 
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Moj predmet - uvid u status predmeta.

IS "Hermes" u opštini Kovačica počeo je da se koristi avgusta 2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.