Opština Kovin

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Info Kiosk,
  • Elektronska evidencija radnog vremena,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

Informacioni sistem "Hermes" u Opštinskoj upravi Opštine Kovin postavljen je sredinom 2007. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici i vode matične knjige.