GO Palilula

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Komunikacioni moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Društvene delatnosti,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Komunalni i građevinski poslovi

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi opštine Palilula postavljen je tokom 2006.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici...