Grad Pančevo

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi,
  • Finansijski moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Komunalni i građevinski poslovi,
  • Sistem 48 sa android i ios aplikacijom Moj grad,
  • Web portal sa opcijom Moj predmet za uvid u status predmeta,
  • Elektronska evidencija radnog vremena.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Pančevu se koristi od 2004. godine