Grad Smederevo

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive,
  • Matičarski poslovi,
  • Finansijski moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Komunalni i građevinski poslovi,
  • Lokalna poreska administracija,
  • Popis imovine,
  • Sistem 48,
  • Web portal sa opcijom Moj predmet za uvid u status predmeta,
  • Elektronska evidencija radnog vremena.

IS "Hermes" u gradu Smederevu počeo je da se koristi od 01.12.2008. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.