Grad Sremska Mitrovica

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive,
  • Elektronska pošta,
  • Moj predmet - uvid u status predmeta,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Sremskoj Mitrovici postavljen je oktobra 2006.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.