Opština Negotin

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi.
  • Registri i šifarnici,
  • Komunalni i gradjevinski poslovi,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Poslovno upravljački modul,
  • Komunikacioni moduli,
  • Nabavke.

IS "Hermes" u opštini Negotin počeo je da se koristi od 13.03.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.