Opština Novi Bečej

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Elektronska evidencija radnog vremena.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Novom Bečeju postavljen je juna 2005.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.