Opština Sokobanja

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Komunalni i građevinski poslovi.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Sokobanji postavljen je u martu 2006. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga, izrađuju rešenja za naknade za korišćenje građevinskog zemljišta...