Opština Veliko Gradište

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Matičarski poslovi,
  • Komunikacioni modul,
  • Inspekcijski poslovi
  • Komunalni i građevinski poslovi,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija,
  • Imovinsko pravni poslovi

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Velikom Gradištu postavljen je krajem 2008 godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti u pisarnici, vodi evidencija matičnih knjiga...