Opština Vlasotince

Informacioni sistem Hermes

 • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
 • Javni prihodi,
 • Matičarski poslovi,
 • Birači i izbori,
 • Registri i šifarnici,
 • Skupštinski poslovi,
 • Komunalni i gradjevinski poslovi,
 • Inspekcijski poslovi,
 • Imovinsko pravni poslovi,
 • Javno prvobranilaštvo,
 • Komunikacioni moduli,
 • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

IS "Hermes" u opštini Vlasotince počeo je da se koristi od 03.07.2006. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje, izdaju se izvodi iz svih matičnih knjiga.