GO Zemun

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive,
  • Elektronska pošta,
  • Moj predmet - Uvid u status predmeta,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Softver za ljudske resurse – kadovska evidencija,
  • Sistem za prijavu komunalnih problema - Sistem 48.

Informacioni sistem "Hermes" u Zemunu je postavljen je avgusta 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.