GO Zvezdara

Informacioni sistem Hermes

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive,
  • Elektronska pošta,
  • Finansijski moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Elektronska evidencija radnog vremena,
  • Softver za ljudske resurse – kadovska evidencija.

IS "Hermes" u opštini Zvezdara počeo je da se koristi 2004. Od tada do danas upotrebom "Hermes"-a kroz pisarnicu se zavode predmeti koji prosledjuju dalje na rešavanje. Referenti kroz inspekcijske module rešavaju predmete i izdavaju akte.