Opština Varvarin

Informacioni sistem HERMES

  • Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja,
  • Imovinsko pravni poslovi,
  • Komunikacioni moduli,
  • Inspekcijski poslovi,
  • Komunalno i građevinski poslovi,
  • Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija.

Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Varvarinu postavljen je krajem 2005. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici, funkcioniše WEB Portal.