Mega Computer Engineering function PopupPic(sPicURL) { window.open("popup.cfm?"+sPicURL, "", "resizable=1,HEIGHT=200,WIDTH=200"); }
Prijavi se | Početna | English


 Lokalna samouprava
 Pravosuđe
 Privreda
 Više institucija
DRUGI O NAMA
Akcije i promocije

1. Mega Payline je sistem namenjen trgovinskim objektima (i lancima trgovina) koji na moderan i savremen način žele da svoje postojeće kupce nagrade za njihovu lojalnost, ali i da povećaju mrežu poslovanja, uključujući u nju i potencijalne klijente. Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa našim proizvodom, stojimo Vam na raspolaganju za sve detaljnije informacije, prezentovanje rešenja i svih njegovih prednosti. Detaljnije...

2. Ukoliko želite da Vašu službu lokalne poreske administracije unapredite u vidu ubrzavanja njenih procesa rada, uvećate priliv novčanih sredstava u vidu efikasnije naplate poreza, snizite troškove administracije, ali i eliminišete troškove licenci softverskog paketa LPA, upoznajte se sa našim rešenjem i postanite korisnik istog. Detaljnije...

3. Nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa državnim organima, javnim preduzećima i lokalnom upravom, a konstantno osluškujući potrebe korisnika naša kompanija je u proteklih godinu dana uspešno završila projekat integracije informacionog sistema „Hermes” sa SAP poslovnim rešenjem. Re ...

Detaljnije 

NOVOSTI
E GOVERNMENT

IS E - UPRAVE

E GOVERNMENT

E-Vlada (E-Government), skraćeno od elektronska vlada, je olakšavanje procesa između državnih institucija međusobno, između uprave i građana i unutar same uprave, i to uz pomoć se informacionih i komunikacionih tehnologija. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave na prostoru bivše Jugoslavije, IS "Hermes".

Integralni informacioni sistem lokalnih uprava

Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstveni integrisani informacioni sistem lokalne uprave i na taj način je organizovan prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem je potpuno multijezičan. Trenutno postoji podrška za srpski jezik u latiničnom ili ćiriličnom pismu. ...

Detaljnije 

E JUSTICE

IS E - PRAVOSUĐA

E JUSTICE

E-Justice je efektivniji metod rada pravosudnih institucija, uz upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija. Pravosudnim organima omogućen je pristup pravnim datotekama i registrima, a građanima je omogućen brži pristup informacijama. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najrasprostanjeniji informacioni sistem pravosudnih organa na prostoru bivše Jugoslavije.

Integralni informacioni sistem pravosudnih organa

IS Libra predstavlja jedinstveni integralni sistem namenjen radu pravosudnih organa. Pokriva sve aspekte poslovanja u okviru pravosudnih organa.U potpunosti je saglasan sa svim važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

...

Detaljnije 

Sistem 48

Sistem 48

Sistem 48

Integralni informacioni sistem koji objedinjuje rad svih javnih preduzeća i opštine na rešavanju problema građana.

Prijavljivanje svih problema je centralizovano na jednom mestu i sve informacije o toku rešavanja se takođe dobijaju na jednom mestu. Ovaj sistem predstavlja osnovu za elektronski grad i objedinjavanje svih poslovnih procesa u okviru jednog grada. Zahtevi za rešavanje problema mogu se podnositi putem SMS-a, ili putem interneta preko WEB portala, a istim putem se mogu dobiti i informacije o toku rešavanja problema građana.

Osnovni principi tokom razvoja "Sistema 48" su bili poboljšanje komunikacije gradana i javnih preduzeća, kao i brže rešavanje problema građana.

...

Detaljnije 

Početna - Proizvodi - Reference - Partneri - Download - Posao - Novosti - Kontakt
Copyright © Mega