Mega Computer Engineering

   

Kompanija Mega computer engineering je osnovana 1991. godine sa sedištem u Beogradu. Unazad 15 godina se potpuno opredelila za sistem integracije, po principu “ključ u ruke”. Dakle, od analize potrebe korisnika, projektovanja, izrade, konverzije i prečišćavanje starih podataka i implementacije informacionog sistema, pa do izrade specifikacije, projektovanja kapaciteta budućeg hardverskog sistema pa do isporuke i instalacije sve potrebne hardverske opreme. Post-prodajna podrška uključuje 24×7 servis našim korisnicima. Ovakav servis, uz  kompletnu podršku, korisniku pruža sigurnost da svoju softversku investiciju može da upotrebi do maksimuma i ostvari željene rezultate.

Specijalizovali smo se za web aplikacije (intranet/internet rešenja), i u tom domenu smo razvili čitav set  alata i komponenti, koji su i posebni proizvodi za globalno svetsko tržište.

Specijalnost našeg poslovanja je E-government. U ovoj oblasti namećemo se kao vodeća kompanija kako u Srbiji, tako i u regionu. Preko 10 godina iskustva u radu sa državnim organima i administracijom, kao i stalno unapređenje i razvoj naših tehnologija koje idu u korak sa svetskim, doneli su nam neprocenjivo iskustvo i proizvode koji svojim kvalitetom mogu da se porede sa bilo kojim tog tipa u svetu. Merilo kvaliteta i uspeha naših sistema uvek su bili i ostaće naši zadovoljni korisnici.

Mega Computer Engeenering je lider na tržištu u oblasti razvoja i implementacije informacionih sistema državne uprave sa inovativnim rešenjima u toj oblasti, što najbolje dokazuju naše reference. Između ostalog, naši sistemi su do sada implementirani u preko osamdeset  opština i gradova  u Srbiji – uključujući Grad Beograd. U Crnoj Gori imamo potpisan ugovor sa Zajednicom opština CG o implementaciji našeg sistema u sve opštine, a do sada je implamentacija urađena u deset opština i gradova. U Bosni i Hercegovini smo implementirali sistem u Gradu Banja Luci i opštini Bijeljina i opštini Rudo, kao i u Vladi Republike Srpske. Naše sisteme smo implementirali i u više Ministarstava Vlade Republike Srbije, javnih preduzeća kao i u nekoliko banaka. Posebno smo ponosni na to što je naš softver za pravosudne organe LIBRA izrastao u softversko rešenje koje je u pod imenom AVP postalo standard za upotrebu u sudovima Republike Srbije kako privrednim tako i opšte nadležnosti.

Pored navedenog, naša kompanija je razvila aplikaciju za automatsko vođenje predmeta javnih izvršitelja (AVPPI sistem), koja je implementirana u više od 80% kancelarija javnih izvršitelja u Srbiji i većini kancelarija javnih izvršitelja u Crnoj Gori.

Jedno od novijih softverskih rešenja koje omogućava elektronsko poslovanje, jeste FIDES aplikacija koju koristi više od 30 kancelarija javnih beležnika u Srbiji.

Kompanija zapošljava 50 vrhunskih stručnjaka iz IT oblasti, a po potrebi angažuje i spoljne saradnike.