05/12/2016 – Uvid u status predmeta – Moj predmet u gradu Sremska Mitrovica

Grad Sremska Mitrovica je implementirao i pustio u rad elektronski servis Moj predmet. Servis građanima nudi mogućnost da u svakom momentu provere status predmeta predatih gradskoj upravi. Pored web pregleda, građani iste informacije mogu dobiti i putem sms poruke, ukoliko prilikom podnošenja zahteva ostave kontakt telefon. Uvođenjem ovog servisa grad Sremska Mitrovica ističe da su građani i usluge koje im pružaju na prvom mestu.