SO Bač

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi, Javni prihodi, Finansijski moduli, Matičarski poslovi, Komunalni i građevinski poslovi, Skupštinski poslovi Informacioni sistem Hermes u opštinskoj upravi u Baču postavljen je januara 2009 godine. Od tada se kroz Hermes zavode svi predmeti u pisarnici.
More