Sistem elektronske pisarnice u Gradu Loznica

U decembru mesecu 2020. godine je Grad Loznica pustio u rad sistem elektronske pisarnice, sa digitalizacijom i praćenjem postupanja po predmetima. Na ovaj način gradska uprava uvodi neophodne promene u svoje poslovanje u cilju podizanja efikasnosti rada i povećanja transperentnosti, ali i usklađivanja sa novom Uredbom o kancelarijskom poslovanju.
More

Aplikacija za potrebe sektora za sport u Ministarstvu omladine i sporta

U Ministarstvu omladine i sporta je sredinom 2020. godine implementirana aplikacija za potrebe sektora za sport. Softversko rešenje omogućava kompletne poslovne procese prijave i obrade predloga redovnih godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta nadležnih nacionalnih sportskih saveza, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, kao i izveštavanje o ostvarivanju programa.
More

Aplikacija ENIC/NARIC Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U decembru mesecu 2018. godine je implementirana aplikacija Centra ENIC/NARIC Srbija (Centra za priznavanje inostranih javnih isprava), jedinice Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svrha ovog sistema je elektronsko prijavljivanje kandidata za proceduru profesionalnog priznavanja inostranih javnih isprava Centru putem elektronskog formulara posredstvom interneta, obrada pristiglih predmeta u elektronskom formatu, i davanje recenzija n...
More

Lokalni registar izvora zagađivača u Gradu Leskovcu

Početkom decembra meseca 2018. godine u Gradu Leskovcu je implementirana aplikacija Lokalni registar izvora zagađivanja grada. Softversko rešenje je skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađivanja medijuma životne sredine, odnosno, predstavlja registar svih ljudskih aktivnosti koje mogu da imaju negativan uticaj na kvalitet životne sredine na teritoriji grada. Lokalni registar grada u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, vodi Odeljenje za zaštitu životne sredine u cil...
More

Dva nova softverska rešenja u Ministarstvu odbrane

Kompanija Mega computer engineering je za potrebe Ministarstva odbrane – Vazduhoplovno medicinskog instituta izradila dva softverska rešenja: 1 – Specijalizovani softver za kabinet psihologije – automatizovano konvertovanje dela upitnika i testova letača u cilju testiranja istitanika, čuvanja podataka, kontrole testiranja, generisanja i sumiranja rezultata testiranja prema ključevima za odgovore svakog pojedinačnog testa i štampe postignutih rezultata i izveštaja. 2 – Elektronski zdravstveni dos...
More