Javni beležnici

AVP Fides IS za vođenje predmeta javnih beležnika (AVP Fides) namenjen je kancelarijama notara koji žele da svoje poslovanje učine što efikasnijim, a pre svega eliminišući dupliranje poslova i generisanje dodatnih troškova. Sistem je razvijen kao web aplikacija koja pokriva sve radnje javnih beležnika od prijema stranke, preko izvršavanja svih javnobeležničkih usluga, do izrade javnobeležničkih knjiga potrebnih za rad kancelarije. Kao i kod AVPPI sistema, korisnici ne moraju biti ograničeni na...
More

Javni izvršitelji

Informacioni sistem za automatizovano vođenje predmeta privatnih izvršitelja AVPPI Privatni izvršitelji, kao novo uvedena pravosudna profesija, za kratak period, pokazala se kao vrlo efikasna u sprovođenju izvršenja. Iz tog razloga sve se više poverilaca( komunalnih preduzeća, banaka I dr,) njima obraća, kako bi se brže i bolje rešili njihovi sporovi. Izrada aplikacije koja će izvršiteljima u mnogome olakšati poslovanje, ubrzati rešavanje postupnih radnji i uštedeti vreme bila je izazov za n...
More

Hermes

Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave u regionu -  IS „Hermes“.Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstven integralni informacioni sistem i upravo na taj način je i organizovan, prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem u potpunosti prati proces poslovanja jedne lokalne uprave. Integralni informacioni sistem lokalnih uprava Osnovni principi tokom razvoja IS "HERMES" su bili poboljšanje komunikacije i pristup...
More

Mega Computer Engineering

    Kompanija Mega computer engineering je osnovana 1991. godine sa sedištem u Beogradu. Unazad 15 godina se potpuno opredelila za sistem integracije, po principu “ključ u ruke”. Dakle, od analize potrebe korisnika, projektovanja, izrade, konverzije i prečišćavanje starih podataka i implementacije informacionog sistema, pa do izrade specifikacije, projektovanja kapaciteta budućeg hardverskog sistema pa do isporuke i instalacije sve potrebne hardverske opreme. Post-prodajna podršk...
More