15/05/2018 Elektronska pisarnica u opštini Petrovac na Mlavi

Opština Petrovac na Mlavi je sredinom godine uspešno implementirala sistem elektronske pisarnice. Aplikacija pisarnica predstavlja osnovu celog informacionog sistema. Kroz nju se vrši zavođenje svih pismena koji stižu u lokalnu samoupravu – formiraju se predmeti, unose se osnovni podaci o predmetu, i prosleđuju referentima na rešavanje. Omogućava se praćenje rešavanja predmeta, rad referenata na predmetu, unose načini rešavanja, eventualno prosleđivanje na rešavanje drugim organima, i na kraju vrši arhiviranje predmeta.
Modul Organi rešavanja omogućava uvid u predmete zavedene u pisarnici i prosleđene referentu prema pravima pristupa. Pored toga, ovaj modul služi za obradu predmeta od strane referenata – obrađivača.
Ovakav sistem je zasnovan na svim važećim propisima i standardima kvaliteta. Snalaženje u moru dokumentacije je mnogo jednostavnije ukoliko postoji integrisan sistem za upravljanje dokumentacijom. Uz uvek dostupne detaljne izveštaje o radu svih segmenata poslovanja mnogo je lakši nadzor, ali i uvid u potencijalna uska grla u sistemu.