26/12/2017 IS Hermes u Gradskoj opštini Barajevo

U decembru mesecu 2017. godine je u gradskoj opštini Barajevo implementiran informacioni sistem Hermes. Sistem obuhvata elektronsku pisarnicu opštine, sa kompletnim praćenjem rada referenata i skeniranjem dokumentacije u cilju građenja elektronske arhive. Takođe, softversko rešenje za službu za upravljanje ljudskim resursima omogućava građenje elektronskih dosijea zaposlenih. Projekat je obuhvatio i softversko rešenje za javno pravobranilaštvo koje omogućava rad stručne službe za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa gradske opštine. Aplikacija Javno pravobranilaštvo omogućava evidentiranje i praćenje svih tužbi, podnesaka, poziva na ročišta…; kretanje predmeta, postupanje po predmetu, evidenciju osnova spora, rešavanje predmeta, evidenciju termina, …, odnosno praćenje kompletnog toka predmeta od otvaranja i dobijanja broja do arhiviranja.