27/03/2018 Elektronska pisarnica u Regionalnoj deponiji Subotica

Aplikativno rešenje za elektronsko praćenje prijema predmeta u pisarnicii praćenje tokova kretanja predmeta u preduzeću Regionalna deponija Subotica je implementirano u martu mesecu 2018. godine. Sistem je u celosti usklađen sa uredbom i uputstvom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i sadrži sve funkcionalnosti koje su propisane ovom uredbom i uputstvom. Rešenje je potpuno prilagođeno zahtevima korisnika u cilju potpune automatizacije poslovnih procesa.