Aplikacija ENIC/NARIC Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U decembru mesecu 2018. godine je implementirana aplikacija Centra ENIC/NARIC Srbija (Centra za priznavanje inostranih javnih isprava), jedinice Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svrha ovog sistema je elektronsko prijavljivanje kandidata za proceduru profesionalnog priznavanja inostranih javnih isprava Centru putem elektronskog formulara posredstvom interneta, obrada pristiglih predmeta u elektronskom formatu, i davanje recenzija na nove studijske inostrane programe, od strane univerzitetskih profesora, izabranih na javnom konkursu u svojstvu – recenzenti za profesionalno priznavanje.