Dva nova softverska rešenja u Ministarstvu odbrane

Kompanija Mega computer engineering je za potrebe Ministarstva odbrane – Vazduhoplovno medicinskog instituta izradila dva softverska rešenja: 1 – Specijalizovani softver za kabinet psihologije – automatizovano konvertovanje dela upitnika i testova letača u cilju testiranja istitanika, čuvanja podataka, kontrole testiranja, generisanja i sumiranja rezultata testiranja prema ključevima za odgovore svakog pojedinačnog testa i štampe postignutih rezultata i izveštaja. 2 – Elektronski zdravstveni dosijei koji omogućavaju unos, skladištenja, pretragu i štampu podataka o letačima i padobrancima od strane vojnolekarske komisije i kabineta VMI, sa mogućnošću štampe obrazaca i izveštaja.